NG, Praha Jinonice – novostavba depozitární budovy, 1. a 2. etapa

Základní informace


Název zadávacího postupu

NG, Praha Jinonice – novostavba depozitární budovy, 1. a 2. etapa

Systémové číslo NEN

N006/20/V00006661

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2020-009530

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00006661

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Řízení se soutěžním dialogem

Specifikace zadávacího řízení

Soutěžní dialog

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

19 587 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

20. 03. 2020 14:37

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

23. 04. 2020 10:00

Lhůta pro podání nabídek

30. 09. 2020 14:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Klára

Příjmení

Vokřálová

E-mail

klara.vokralova@ngprague.cz

Telefon 1

+420 224301288

Telefon 2

+420 778410586

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících především v dopracování vítězného architektonického návrhu vzešlého ze soutěžního dialogu a ve zpracování kompletní projektové dokumentace dle uvedené specifikace pro novostavbu depozitární budovy Národní galerie v Praze v Jinonicích („stavba“) a souvisejících činností specifikovaných v zadávací dokumentaci a v souladu s „Metodikou uchovávání předmětů kulturní povahy, Technické muzeum v Brně, 2018“. Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a a v přílohách zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

71200000-0

Název z číselníku NIPEZ

Architektonické a související služby

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

71200000-0

Název z číselníku CPV

Architektonické a související služby

Textové pole pro popis místa plnění

Hlavní město Praha, katastrální území Jinonice a pracoviště projektanta

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailArchitektonické a související služby71200000-0Architektonické a související služby
DetailArchitektonické a související služby71000000-8Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
DetailTechnické projektování71320000-7Technické projektování
DetailUrčování a sestavování výkazu výměr pro stavbu71246000-4Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu
DetailPříprava návrhů a projektů, odhad nákladů71242000-6Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
DetailArchitektonické služby a služby znalců v oblasti stavebnictví71221000-3Architektonické služby pro budovy
DetailArchitektonické služby a služby znalců v oblasti stavebnictví71251000-2Architektonické služby a stavební dozor

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail03. 05. 2022 16:46Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace03. 05. 2022 16:51Mgr. Klára Vokřálová
Detail25. 04. 2021 15:56Uveřejnění účastníků
Detail25. 04. 2021 15:56Uveřejnění výsledku
Detail02. 12. 2020 09:56Uveřejnění účastníků
Detail02. 12. 2020 09:56Uveřejnění výsledku
Detail02. 12. 2020 09:55Uveřejnění písemné zprávy
Detail09. 04. 2020 14:47Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace04. 12. 2020 11:20Mgr. Klára Vokřálová
Detail27. 03. 2020 15:14Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace04. 12. 2020 11:21Mgr. Klára Vokřálová
Detail20. 03. 2020 15:05Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail20. 03. 2020 14:41Uveřejnění zadávacích podmínek04. 12. 2020 11:18Mgr. Klára Vokřálová

Evidence uveřejnění ve VVZ


20. 03. 2020 00:00Oznámení o zahájení zadávacího řízení