NKP Klášter Kladruby - Život v řádu - stavební úpravy - II. zadání

Základní informace


Název zadávacího postupu

NKP Klášter Kladruby - Život v řádu - stavební úpravy - II. zadání

Systémové číslo NEN

N006/20/V00007009

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2020-011116

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00007009

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

82 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

01. 04. 2020 12:08

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

06. 05. 2020 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Veronika

Příjmení

Zelinková

E-mail

zelinkova.veronika@npu.cz

Telefon 1

+420 608138839

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova stávajících objektů, respektive jejich částí, formou stavebních úprav, udržovacích prací a terénních a sadových úprav. V Novém konventu a Starém konventu dojde k plné, respektive částečné obnově objektů s rozšířením návštěvnických prohlídkových okruhů a instalací včetně zpřístupnění obnoveného Rajského dvora Starého konventu, který bude upraven jako expozice ‐ kombinace typického vzezření rajského dvora s kašnou, a klášterní zahrady. Cílem památkové obnovy areálu je rehabilitace významu památky a ochrana jeho památkových hodnot. Navrhovaný záměr respektuje původní zónování kláštera do významově odlišných celků. Bližší informace a technické podmínky k předmětu plnění jsou vymezeny v přílohách zadávací dokumentace – Projektová dokumentace, výkaz výměr a smlouva o dílo.

Kód z číselníku NIPEZ

45212350-4

Název z číselníku NIPEZ

Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy

Hlavní místo plnění

Plzeňský kraj

Kód z číselníku CPV

45212350-4

Název z číselníku CPV

Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy

Textové pole pro popis místa plnění

NKP Klášter Kladruby, Pozorka 1, 349 61 Kladruby u Stříbra (okres Tachov, Plzeňský kraj)

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailHistoricky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy45212350-4Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy
DetailRestaurátorské práce45454100-5Rekonstrukce budov

Místo plnění


CZ032Plzeňský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail17. 04. 2021 21:11Uveřejnění účastníků
Detail17. 04. 2021 21:11Uveřejnění výsledku
Detail29. 06. 2020 21:04Uveřejnění písemné zprávy
Detail29. 06. 2020 20:42Uveřejnění účastníků
Detail29. 06. 2020 20:42Uveřejnění výsledku
Detail25. 05. 2020 22:51Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail26. 04. 2020 21:23Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail01. 04. 2020 12:11Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail01. 04. 2020 12:08Uveřejnění změn na zadávacím postupu

Evidence uveřejnění ve VVZ


31. 03. 2020 20:0001. 04. 2020 02:00F2020-011116Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu