Detail

Základní informace


Úřední název

ELKOT Brno s.r.o.

IČO

28325818

DIČ

CZ28325818

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Obec

Brno

Část obce

Židenice

Ulice

Nezamyslova

Číslo popisné

2799

Číslo orientační

28

PSČ

61500

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

20 990 050,13

Nabídková cena bez DPH

20 990 050,13

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne