Detail

Základní informace


Úřední název

AQUA - GAS, s.r.o.

IČO

25513117

DIČ

CZ25513117

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Obec

Brno

Část obce

Královo Pole

Ulice

Berkova

Číslo popisné

534

Číslo orientační

92

PSČ

61200

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

22 796 737,69

Nabídková cena bez DPH

22 796 737,69

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne