Česká rozvojová agentura

Základní informace


Úřední název

Česká rozvojová agentura

IČO

75123924

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 251108130

E-mail

info@czechaid.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Malá Strana

Ulice

Nerudova

Číslo popisné

257

Číslo orientační

3

PSČ

11800

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ01

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstZahraniční rozvojová spolupráce