ÚPB OHSP - Výměna plynových kotlů v sídle OP Hodonín

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚPB OHSP - Výměna plynových kotlů v sídle OP Hodonín

Systémové číslo NEN

N006/20/V00007887

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00007887

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

02. 04. 2020 08:58

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

29. 04. 2020 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jana

Příjmení

Opletalová

E-mail

Jana.Opletalova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 542163482

Předmět


Popis předmětu

Předmětem díla je výměna dvou stávajících plynových kotlů, zabudovaných v objektu sídla objednatele, jeho odboru Odloučené pracoviště Hodonín, ul. Štefánikova 28, za dva plynové nástěnné kondenzačních kotle, dále výměna expanzní nádoby, systému spalování a odvodu spalin, úpravny vody, neutralizačního zařízení, termo-hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků HVDT, kombinovaného rozdělovače a ostatních souvisejících rozvodů a armatur tak, aby byla zajištěna odpovídající funkčnost zdroje tepla, odpovídající tepelný komfort objektu a zároveň tím došlo ke snížení provozních nákladů objektu. Součástí díla je i provedení revize provozních souborů, uvedení kotlů do provozu, provedení topné zkoušky, tlakové zkoušky a zaregulování celé otopné soustavy v objektu. Vše podrobně specifikováno v projektové dokumentaci včetně slepého položkového rozpočtu k ocenění, zpracované v 12/2019 autorizovaným inženýrem Ing. Jiřím Bury. (Příloha č. 4 Výzvy).

Kód z číselníku NIPEZ

45331110-0

Název z číselníku NIPEZ

Instalace a montáž kotlů

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

45331110-0

Název z číselníku CPV

Instalace a montáž kotlů

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailInstalace a montáž kotlů45331110-0Instalace a montáž kotlů

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail02. 06. 2020 12:38Uveřejnění účastníků
Detail02. 06. 2020 12:38Uveřejnění výsledku
Detail02. 04. 2020 08:58Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.