ÚP Brno - spotřební materiál do kopírek a tiskáren 2020

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚP Brno - spotřební materiál do kopírek a tiskáren 2020

Systémové číslo NEN

N006/20/V00016121

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00016121

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

500 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

26. 06. 2020 10:39

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

15. 07. 2020 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jana

Příjmení

Opletalová

E-mail

Jana.Opletalova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 542163482

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění zakázky jsou dodávky tonerů a ostatního spotřebního materiálu do kopírek a tiskáren jednotlivým útvarům Územního pracoviště Brno včetně zpětného odběru použitých zásobníků. Sortiment zboží tonerů je uveden v příloze č. 1 Rámcové kupní smlouvy - Ceník materiálu (Příloha č. 2 Výzvy). Zadavatel požaduje předložení kompletní nabídky, není přípustné dílčí plnění.

Kód z číselníku NIPEZ

30125100-2

Název z číselníku NIPEZ

Zásobníky tonerů

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

30125100-2

Název z číselníku CPV

Zásobníky tonerů

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailZásobníky tonerů30125100-2Zásobníky tonerů

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail03. 02. 2022 11:12Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail30. 07. 2020 07:34Uveřejnění účastníků
Detail30. 07. 2020 07:33Uveřejnění výsledku
Detail26. 06. 2020 12:23Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail26. 06. 2020 12:21Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail26. 06. 2020 10:39Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.