Koncepce omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulcăneşti

Základní informace


Název zadávacího postupu

Koncepce omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulcăneşti

Systémové číslo NEN

N006/20/V00016297

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2020-022519

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00016297

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

21 081 260,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

03. 07. 2020 13:12

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

03. 08. 2020 12:30

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Hynek

Příjmení

Ciboch

E-mail

ciboch@czechaid.cz

Telefon 1

+420 251108115

Předmět


Popis předmětu

Součástí zakázky je: podrobný průzkum horninového prostředí a podzemních vod; analýza rizik pro populaci a ekosystémy; studie proveditelnosti sanačního zásahu; na základě odsouhlasené varianty studie proveditelnosti zpracování projektová dokumentace sanačního zásahu směřujícímu k odstranění ekologických zátěží z areálu transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulcăneşti; ověření stávajících zařízení s potenciálním obsahem PCB; posílení odborných kapacit v oblasti ochrany životního prostředí formou zpracování metodického pokynu a školení pracovníků v energetice a orgánů státní správy. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

71351000-3

Název z číselníku NIPEZ

Geologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum

Hlavní místo plnění

Extra-Regio

Kód z číselníku CPV

71351000-3

Název z číselníku CPV

Geologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum

Textové pole pro popis místa plnění

Moldavsko

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailGeologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum71351000-3Geologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum
DetailTechnické testování, analýza a poradenství71600000-4Technické testování, analýza a poradenství
DetailStudie proveditelnosti, poradenství, analýza71241000-9Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
DetailPříprava návrhů a projektů, odhad nákladů71242000-6Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
DetailTechnicko-inženýrské služby71300000-1Technicko-inženýrské služby
DetailŘízení v oblasti životního prostředí90710000-7Řízení v oblasti životního prostředí
DetailOdborná školení80510000-2Odborná školení
DetailPoradenství v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí71313000-5Poradenství v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí
DetailGeologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum71351000-3Geologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum

Místo plnění


CZZZZZExtra-Regio

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidenční číslo v TED

2020/S 127-311036

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail03. 07. 2020 13:12Uveřejnění změn na zadávacím postupu

Evidence uveřejnění ve VVZ


30. 06. 2020 14:0003. 07. 2020 02:00F2020-022519Oznámení o zahájení zadávacího řízení