ÚPB OHSP - Dokončení výměny oken v sídle OP Jihlava

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚPB OHSP - Dokončení výměny oken v sídle OP Jihlava

Systémové číslo NEN

N006/20/V00016738

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00016738

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

02. 07. 2020 12:18

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

22. 07. 2020 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jana

Příjmení

Opletalová

E-mail

Jana.Opletalova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 542163482

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění zakázky je dokončení výměny oken v sídle OP Jihlava. Vše blíže specifikované v zadávací dokumentaci, zpracované v 5/2020 firmou Fortis spol. s r. o. a v článku II. Smlouvy o dílo (příloha č. 3 a 1 Výzvy).

Kód z číselníku NIPEZ

44221100-6

Název z číselníku NIPEZ

Okna

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

44221100-6

Název z číselníku CPV

Okna

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailOkna44221100-6Okna

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail04. 01. 2021 08:17Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail04. 01. 2021 08:16Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail12. 08. 2020 09:34Uveřejnění účastníků
Detail12. 08. 2020 09:34Uveřejnění výsledku
Detail02. 07. 2020 12:18Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.