Detail

Základní informace


Úřední název

PLASTIKOV, s.r.o.

IČO

60711159

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Obec

Jihlava

Část obce

Jihlava

Ulice

Mlýnská

Číslo popisné

4905

Číslo orientační

72

PSČ

58601

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

3 556 392,46

Nabídková cena bez DPH

2 939 167,32

Měna

CZK

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne