Detail

Základní informace


Úřední název

DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o.

IČO

46345426

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

2 992 716,75

Nabídková cena bez DPH

2 473 319,63

Měna

CZK

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne