Národní den

Základní informace


Název zadávacího postupu

Národní den

Systémové číslo NEN

N006/20/V00018672

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2020-025159

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00018672

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

23. 07. 2020 14:47

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

20. 08. 2020 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Lucie

Příjmení

Gorovoj

E-mail

gorovoj@czexpo.com

Telefon 1

+420 703141782

Předmět


Popis předmětu

Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem bude komplexní zajištění dramaturgie a realizace Národního dne ČR na EXPO 2020 („Národní den“). Účelem Národního dne je prezentace současné kultury ČR v rámci EXPO 2020 a zviditelnění národního pavilonu a expozice v konkurenci přibližně sto osmdesáti dalších účastníků EXPO 2020. Zajištění dramaturgie a realizace Národního dne bude provedeno způsobem a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Kód z číselníku NIPEZ

79952100-3

Název z číselníku NIPEZ

Organizace kulturních akcí

Hlavní místo plnění

Zahraničí

Kód z číselníku CPV

79952100-3

Název z číselníku CPV

Organizace kulturních akcí

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky je výstaviště EXPO 2020 v Dubaji, které se nachází v jihozápadní části Dubaje. Přesné informace o místě plnění jsou uvedeny v návrhu smlouvy a jejích přílohách.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailRekreační, kulturní a sportovní služby92000000-1Rekreační, kulturní a sportovní služby
DetailOrganizace kulturních akcí79952100-3Organizace kulturních akcí

Místo plnění


ZAHRANICIZahraničí
CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail14. 01. 2021 10:11Uveřejnění písemné zprávy
Detail23. 07. 2020 14:49Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail23. 07. 2020 14:47Uveřejnění změn na zadávacím postupu

Evidence uveřejnění ve VVZ


23. 07. 2020 02:05F2020-025159Oznámení o zahájení zadávacího řízení