ÚPB OP UH - Stavebně technické posouzení a identifikace závad jednotlivých stavebních konstrukcí administrativní budovy Svatováclavská 568, Uherské Hradiště

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚPB OP UH - Stavebně technické posouzení a identifikace závad jednotlivých stavebních konstrukcí administrativní budovy Svatováclavská 568, Uherské Hradiště

Systémové číslo NEN

N006/20/V00018907

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00018907

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

27. 07. 2020 13:52

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

18. 08. 2020 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jana

Příjmení

Opletalová

E-mail

Jana.Opletalova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 542163482

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení stavebně technického posouzení, identifikace závad jednotlivých stavebních konstrukcí a kvalifikovaného odhadu nákladů na jejich odstranění, jako podklad před připravovanou rekonstrukcí budovy Svatováclavská 568, Uherské Hradiště, pro potřeby organizačních složek státu, které jsou a budou do této budovy dislokovány. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobněji specifikován v článku II. Smlouvy o dílo (Příloha č. 1 Výzvy). K dispozici je tato dokumentace k objektu: - Zaměření stávajícího stavu objektu z r.2008 v el. podobě ve formátu PDF a dwg (příloha č. 3 Výzvy). - Dostupná dokumentace stavebních změn a úprav v el. podobě ve formátu PDF - Energetické posouzení budovy, v papírové podobě k nahlédnutí při prohlídce objektu. - Energetický audit budovy, v papírové podobě k nahlédnutí při prohlídce objektu.

Kód z číselníku NIPEZ

71000000-8

Název z číselníku NIPEZ

Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

71000000-8

Název z číselníku CPV

Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailArchitektonické, stavební, technické a inspekční služby71000000-8Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail05. 01. 2021 12:57Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail05. 01. 2021 12:57Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail05. 01. 2021 12:54Uveřejnění účastníků
Detail05. 01. 2021 12:54Uveřejnění výsledku
Detail28. 07. 2020 08:42Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail27. 07. 2020 13:52Uveřejnění zadávacích podmínek