Nakládání s odpady - Pražská 127, 393 01 Pelhřimov (2)

Základní informace


Název zadávacího postupu

Nakládání s odpady - Pražská 127, 393 01 Pelhřimov (2)

Systémové číslo NEN

N006/20/V00019193

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00019193

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum zrušení ZP

23. 09. 2020 08:50

Datum uveřejnění ZP na profil

30. 07. 2020 06:48

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

19. 08. 2020 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Bc.

Jméno

Marie

Příjmení

Vávrová

E-mail

Marie.Vavrova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 387724204

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění svozu, separace a likvidace odpadu, a to v rozsahu dle požadavků zadavatele a za podmínek ve Smlouvě na zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady.

Kód z číselníku NIPEZ

90511000-2

Název z číselníku NIPEZ

Sběr odpadu

Hlavní místo plnění

Jihočeský kraj

Kód z číselníku CPV

90511000-2

Název z číselníku CPV

Sběr odpadu

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailOdvoz odpadu90512000-9Odvoz odpadu
DetailSběr odpadu90511000-2Sběr odpadu

Místo plnění


CZ031Jihočeský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail23. 09. 2020 09:10Uveřejnění o zrušení
Detail30. 07. 2020 06:48Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.