ÚPB OPZN - Oprava podlahy v zasedací místnosti sídla OP Znojmo

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚPB OPZN - Oprava podlahy v zasedací místnosti sídla OP Znojmo

Systémové číslo NEN

N006/20/V00019877

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00019877

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

06. 08. 2020 09:21

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

02. 09. 2020 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jana

Příjmení

Opletalová

E-mail

Jana.Opletalova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 542163482

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění je oprava stávající skladby podlahy místnosti č. 06 o ploše 51,015 m2 v objektu objednatele na ul. Rudoleckého 21 ve Znojmě. Jedná se o odstranění stávající nášlapné vrstvy a podkladu, vyspravení podkladní vrstvy s vyrovnáním, provedení izolace proti vlhkosti, položení nové dřevotřísky pod nášlapnou vrstvu včetně napojení na úroveň stávající podlahy v chodbě, položení nové nášlapné vrstvy - PVC zátěžové třídy č. 34, vybrané objednatelem ze vzorníku nabídky zhotovitele, montáž obvodové lišty po obvodu místnosti – 32 m. Součástí plnění je i vyklizení místností, zpětné nastěhování a případně přemísťování nábytku, odvoz a likvidace odpadu, odvoz suti na skládku, úklid staveniště a písemné předání díla formou zápisu o předání a převzetí díla. Pod splněním díla se rozumí jeho řádné dokončení a řádné předání a převzetí včetně podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Na veškeré použité materiály budou dodány certifikáty a prohlášení o shodě.

Kód z číselníku NIPEZ

45432100-5

Název z číselníku NIPEZ

Pokládka podlah a podlahových krytin

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

45432100-5

Název z číselníku CPV

Pokládka podlah a podlahových krytin

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailPokládka podlah a podlahových krytin45432100-5Pokládka podlah a podlahových krytin

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail10. 12. 2020 08:11Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail10. 12. 2020 08:07Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail10. 12. 2020 08:02Uveřejnění účastníků
Detail10. 12. 2020 08:02Uveřejnění výsledku
Detail03. 09. 2020 14:22Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail06. 08. 2020 09:41Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail06. 08. 2020 09:21Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.