Zajištění elektronické inzerce pro prodej nemovitého majetku

Základní informace


Název zadávacího postupu

Zajištění elektronické inzerce pro prodej nemovitého majetku

Systémové číslo NEN

N006/20/V00020432

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00020432

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum zrušení ZP

04. 11. 2020 00:00

Datum uveřejnění ZP na profil

03. 09. 2020 14:08

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

06. 10. 2020 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Růžena

Příjmení

Hrachovcová Kubisková

E-mail

Ruzena.Kubiskova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776921

Předmět


Popis předmětu

Nákup a zajištění elektronické inzerce, včetně služeb s tím souvisejících, pro prodej nemovitého majetku uveřejněním na realitním portálu, tj. webových stránkách specializujících se na uveřejňování nabídek na prodej a nákup nemovitostí. Zadavatel požaduje minimální počet reálných uživatelů (dále jen "RU") za posledních 12 úplných kalendářních měsíců ve výši 550 000 RU.

Kód z číselníku NIPEZ

79342200-5

Název z číselníku NIPEZ

Propagační služby

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

79342200-5

Název z číselníku CPV

Propagační služby

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailMarketingové služby79342000-3Marketingové služby
DetailPropagační služby79342200-5Propagační služby
DetailReklamní kampaně79341400-0Reklamní kampaně
DetailReklamní poradenství79341100-7Reklamní poradenství

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail04. 11. 2020 13:40Došlo k uveřejnění dokumentu Oznámení o zrušení výběrového řízení.pdf.
Detail01. 10. 2020 14:11Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail27. 09. 2020 20:18Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail21. 09. 2020 15:08Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail21. 09. 2020 14:59Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail03. 09. 2020 14:08Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.