Výměna podlahové krytiny v objektu v ul. Branská č.p. 5, Domažlice

Základní informace


Název zadávacího postupu

Výměna podlahové krytiny v objektu v ul. Branská č.p. 5, Domažlice

Systémové číslo NEN

N006/20/V00022325

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00022325

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

02. 09. 2020 14:40

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

17. 09. 2020 09:30

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Michal

Příjmení

Budweiser

E-mail

Michal.Budweiser@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 377169423

Telefon 2

+420 734643957

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna podlahové krytiny v místnostech uvedených v příloze č. 3 – Rozsah prací. V uvedených místnostech budou provedeny zejména uvedené práce: 1) odstranění původní podlahové krytiny (PVC, lino, koberec případně dalších podkladů) 2) položení nového PVC nebo koberce vč. případné vyrovnávací podkladní vrstvy 3) nalepení soklů Požadavky zadavatele na technické vlastnosti PVC jsou: - třída zátěže 34 – komerční prostory - heterogenní složení PVC - PUR povrchová vrstva - ostatní parametry dle stanovených norem a vyhlášek Požadavky zadavatele na technické vlastnosti koberce jsou: - třída zátěže min. 32 – komerční prostory - vpichovaný typ - ostatní parametry dle stanovených norem a vyhlášek Předmětem plnění veřejné zakázky je také odvoz a likvidace vzniklého odpadu a závěrečný úklid místa plnění (pokud bude v souvislosti s prováděním díla znečištěno). Předmětem díla jsou rovněž činnosti a práce, které nejsou výše uvedeny, ale o kterých dodavatel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru, přičemž provedení těchto prací nezvyšuje cenu za provedení díla. Podrobnosti k zakázce jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky a předloženém návrhu smlouvy o dílo (viz Zadávací dokumentace).

Kód z číselníku NIPEZ

45432130-4

Název z číselníku NIPEZ

Pokládka podlahových krytin

Hlavní místo plnění

Plzeňský kraj

Kód z číselníku CPV

45432130-4

Název z číselníku CPV

Pokládka podlahových krytin

Název předmětu

Pokládka podlahových krytin

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění je objekt na adrese Branská 5, 344 01 Domažlice - Město (parc.č. 137 v k.ú. Domažlice; LV 60000 pro obec Domažlice).

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailPokládka podlahových krytin45432130-4Pokládka podlahových krytin

Místo plnění


CZ032Plzeňský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail31. 08. 2023 14:31Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail17. 08. 2021 12:40Uveřejnění účastníků
Detail17. 08. 2021 12:40Uveřejnění výsledku
Detail05. 11. 2020 14:10Uveřejnění účastníků
Detail05. 11. 2020 14:09Uveřejnění výsledku
Detail30. 09. 2020 09:34Uveřejnění písemné zprávy
Detail14. 09. 2020 14:46Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail02. 09. 2020 14:40Uveřejnění zadávacích podmínek