Zemský archiv v Opavě

Základní informace


Úřední název

Zemský archiv v Opavě

IČO

70979057

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 553607240

Fax

+420 553607247

WWW

www.archives.cz

E-mail

podatelna@zao.archives.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Opava

Část obce

Město

Ulice

Sněmovní

Číslo popisné

2

Číslo orientační

1

PSČ

74601

Stát - kód

CZ

Bankovní spojení


Název účtu

ČNB

Číslo účtu

11939881

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstčinnost knihoven a archivů