Exekuční činnosti spočívající ve vedení exekucí

Základní informace


Název zadávacího postupu

Exekuční činnosti spočívající ve vedení exekucí

Systémové číslo NEN

N006/20/V00023614

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2020-039978

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00023614

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

4 550 000,00

Měna

koruna česká

Datum zrušení ZP

24. 03. 2021 15:34

Datum uveřejnění ZP na profil

12. 11. 2020 02:10

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

16. 12. 2020 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jana

Příjmení

Velická

E-mail

Jana.Velicka@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776

Předmět


Popis předmětu

Účelem zadávacího řízení je zabezpečit potřebu zadavatele spočívající ve vymáhání pohledávek. Předmětem plnění smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení je závazek soudního exekutora vykonávat exekuční činnost spočívající ve vedení exekucí ve prospěch ÚZSVM, kdy podává ÚZSVM exekuční návrh (popřípadě vstupuje na procesní stranu oprávněného) při vymáhání pohledávek ÚZSVM a při vymáhání pohledávek dalších OSS. Závazek zakotvuje nejzákladnější a nejstěžejnější smluvní podmínky, jako dodržování Exekučního řádu, provádění výplaty v pevně stanovené době, popis kroků při zasílání oznámení o skončení exekuce, prověřování relevantních skutečností, zasílání přehledů pro potřeby územních pracovišť a zavedení zvláštních pravidel komunikace. Blíže viz zadávací podmínky.

Kód z číselníku NIPEZ

79100000-5

Název z číselníku NIPEZ

Právní služby

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

79100000-5

Název z číselníku CPV

Právní služby

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailPrávní služby79100000-5Právní služby

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail15. 04. 2021 15:29Uveřejnění o zrušení
Detail29. 03. 2021 02:16Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail12. 11. 2020 06:54Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail12. 11. 2020 02:10Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

Evidence uveřejnění ve VVZ


25. 03. 2021 16:3929. 03. 2021 02:12F2021-010464Oznámení o výsledku zadávacího řízení
09. 11. 2020 09:3812. 11. 2020 02:05F2020-039978Oznámení o zahájení zadávacího řízení