Detail

Detail vysvětlení


Dotaz

Dobrý den, v projektové dokumentaci - D TECHNICKÁ ZPRÁVA jsou uvedeny nosné prostředky pásy. Je možné použít jako nosné prostředky nosná lana, které jsou standardně pro výtahy používány?

Text vysvětlení zadávací dokumentace

Lhůta pro zaslání dotazu o vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu postupu uplynula dnem 22. 10. 2020 v 23:59:59. Dne 23. 10. 2020 v 10:09 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje NEN žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, tj. po marném uplynutí lhůty 4 pracovních dní před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel neposkytne vysvětlení zadávací dokumentace, neboť není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas.