Komplexní ICT podpora ÚZSVM

Zadávací dokumentace


Zobrazit detail
Detailetrziste 20-21 public.cerCertifikát22. 10. 2020 07:05Dokument není zavirovaný
DetailÚZSVM_ICT_00_Zadávací_dokumentace_20201008.docxBlíže nespecifikovaný dokument22. 10. 2020 07:05Dokument není zavirovaný
DetailÚZSVM_ICT_01_ČP_základní_způsobilost_20200929.docxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ22. 10. 2020 07:05Dokument není zavirovaný
DetailÚZSVM_ICT_02_Seznam významných služeb_20200929.docxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ22. 10. 2020 07:05Dokument není zavirovaný
DetailÚZSVM_ICT_03_Seznam členů RT_20200929.docxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ22. 10. 2020 07:05Dokument není zavirovaný
DetailÚZSVM_ICT_04_Rámcová dohoda_20201008.docxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ22. 10. 2020 07:05Dokument není zavirovaný
DetailÚZSVM_ICT_05_Krycí_list_20200929.docxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ22. 10. 2020 07:05Dokument není zavirovaný
DetailÚZSVM_ICT_06_Seznam_poddodavatelů_20200929.docxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ22. 10. 2020 07:05Dokument není zavirovaný
DetailÚZSVM_ICT_07_ČP_střet zájmů_20200929.docxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ22. 10. 2020 07:05Dokument není zavirovaný
DetailÚZSVM_ICT_08_Kalkulace nabídkové ceny_20200930.xlsxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ22. 10. 2020 07:05Dokument není zavirovaný