Nákup mapových skříní formátů A0 a A1 - 2020

Základní informace


Název zadávacího postupu

Nákup mapových skříní formátů A0 a A1 - 2020

Systémové číslo NEN

N006/20/V00028877

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00028877

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka zadaná na základě výjimky

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

1 216 812,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

26. 10. 2020 16:19

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

05. 11. 2020 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Bc.

Jméno

Aleš

Příjmení

Misárek

E-mail

ales.misarek@nacr.cz

Telefon 1

+421 974847289

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka celkem 78 ks výkresových skříní na mapy - 20 ks výkresových skříní formátu A1 „standardní“, 54 ks výkresových skříní formátu A1 „atypická“ a 4 ks výkresových skříní formátu A0 „standardní“. Podrobná specifikace jednotlivých typů výkresových skříní je v dokumentu Příloha č. 1 – Specifikace výkresových skříní.

Kód z číselníku NIPEZ

39132100-7

Název z číselníku NIPEZ

Registratury

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

39132100-7

Název z číselníku CPV

Registratury

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailRegistratury39132100-7Registratury

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail27. 01. 2021 17:15Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail27. 01. 2021 15:36Uveřejnění účastníků
Detail27. 01. 2021 15:36Uveřejnění výsledku
Detail26. 10. 2020 16:19Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.