Rekonstrukce zpevněných ploch na obecním hřbitově Petrovice u K.

Základní informace


Název zadávacího postupu

Rekonstrukce zpevněných ploch na obecním hřbitově Petrovice u K.

Systémové číslo NEN

N006/20/V00029572

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00029572

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

03. 11. 2020 11:45

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

04. 12. 2020 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Jiří

Příjmení

Zapletal

E-mail

info@dobrazakazka.cz

Telefon 1

+420 774883284

Předmět


Popis předmětu

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby rekonstrukce zpevněných ploch na obecním hřbitově v Petrovicích u Karviné. Stávající povrch zpevněných ploch je v současné době z degradovaného živičného a betonového krytu, který je oboustranně lemován betonovým obrubníkem. V rámci opravy zpevněných ploch bude stávající živičný kryt vybourán. Dále bude provedeno odstranění podkladní vrstvy z kameniva, odstranění stávajících betonových obrubníků. Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev bude zemní pláň srovnána a zhutněna. Na zhutněnou pláň budou uloženy nové konstrukční vrstvy zpevněných ploch.

Kód z číselníku NIPEZ

45213316-1

Název z číselníku NIPEZ

Stavební úpravy chodníků

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

45213316-1

Název z číselníku CPV

Stavební úpravy chodníků

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební úpravy chodníků45213316-1Stavební úpravy chodníků

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail17. 12. 2020 19:36Uveřejnění účastníků
Detail17. 12. 2020 19:35Uveřejnění výsledku
Detail23. 11. 2020 09:30Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail18. 11. 2020 14:58Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail18. 11. 2020 14:56Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail03. 11. 2020 11:45Uveřejnění zadávacích podmínek