Detail

Základní informace


Úřední název

ANECT a.s.

IČO

25313029

DIČ

CZ25313029

Právní forma

Akciová společnost

Obec

Brno

Část obce

Přízřenice

Ulice

Vídeňská

Číslo popisné

204

Číslo orientační

125

PSČ

61900

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

653 400,00

Nabídková cena bez DPH

540 000,00

Měna

CZK

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne