PTK Rekonstrukce a dodávka zařízení pro laboratoř průtoku kapalin

Základní informace


Název zadávacího postupu

PTK Rekonstrukce a dodávka zařízení pro laboratoř průtoku kapalin

Systémové číslo NEN

N006/21/P00000066

Aktuální stav ZP

Neukončen

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21P00000066

Druh zadávacího postupu

Předběžná tržní konzultace

Datum uveřejnění ZP na profil

20. 08. 2021 08:05

Specifikace podání


Lhůta pro podání informací

10. 09. 2021 15:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Dalibor

Příjmení

Täuber

E-mail

verejnezakazky@cmi.cz

Telefon 1

+420 602523046

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smluv na rekonstrukci etalonu průtoku vody (1. část VZ) a dodávku zařízení na zkoušku tlakem pro vodoměry a měřiče tepla (2. část VZ), a to: - smlouvy o dílo na rekonstrukci etalonu průtoku vody typ PREMATEST 32Z/E-95-SP od výrobce SENSUS (současný rozsah (0,002 až 10) m3/h a teplota do 85°C). Rekonstruovaný etalon (dále jen „zařízení 1“) by mělo umožnit kalibraci a měření v rozsahu teploty vody do 90 °C, v rozsahu průtoku (0,001 až 20 m3/h), tlaku do 16 bar při průtoku generovaném pístem a do 25 bar při průtoku generovaném pomocí čerpadla, hmotnostní metodou s letmým a pevným startem na váhy a na etalonové hmotnostní průtokoměry s využitím specifikovaných stávajících komponent, objemovou metodou s pístem, upínání měřidel pneumaticky, plně automatizovanou kalibraci a zkoušky, obsluhu pomocí SW, ukládání výsledků do databáze. - smlouvy o dílo na dodávku zkušebního zařízení na zkoušky statickým tlakem až 80 barů při teplotě až 150 °C pro vodoměry a průtokoměrné části měřičů tepla podle článku 7.3 ISO 4064 a článku 7.18 EN 1434 pro DN 15 až DN 150 (přírubové, závitové) (dále jen „zařízení 2“). Součástí předmětu zakázky je kromě dodávky samotných zařízení: 1) Doprava, instalace a zprovoznění zařízení v místě plnění 2) Zaškolení obsluhy v češtině nebo slovenštině v místě plnění 3) U 1. části VZ – demontáž komponent ze stávajícího zařízení dle přílohy č. 1 (Dotazník k 1. části VZ) a jejich odvoz k dodavateli.

Kód z číselníku NIPEZ

38420000-5

Název z číselníku NIPEZ

Nástroje pro měření průtoku, hladiny a tlaku kapalin a plynů

Kód z číselníku CPV

38420000-5

Název z číselníku CPV

Nástroje pro měření průtoku, hladiny a tlaku kapalin a plynů

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailNástroje pro kontrolu fyzických vlastností38420000-5Nástroje pro měření průtoku, hladiny a tlaku kapalin a plynů

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail20. 08. 2021 08:05Uveřejnění informace o trhu

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.