Provádění deratizace, dezinsekce, dezinfekce a dodatkových služeb

Základní informace


Název zadávacího postupu

Provádění deratizace, dezinsekce, dezinfekce a dodatkových služeb

Systémové číslo NEN

N006/21/V00002023

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00002023

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

26. 01. 2021 11:05

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

18. 02. 2021 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jana

Příjmení

Opletalová

E-mail

Jana.Opletalova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 542163482

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění zakázky je závazek zhotovitele provádět na základě dílčích objednávek deratizaci, dezinsekci, dezinfekci a dodatkové služby (jako likvidaci holubího trusu, zbytků hnízdišť a kadáverů holubů) v objektech a na pozemcích v působnosti ÚZSVM v lokalitách okresů Brno-město a Brno-venkov. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu je blíže specifikován v článku III. Rámcové smlouvy o dílo (Příloha č. 1 Výzvy).

Kód z číselníku NIPEZ

90920000-2

Název z číselníku NIPEZ

Zařízení související s hygienickými službami

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

90920000-2

Název z číselníku CPV

Zařízení související s hygienickými službami

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailZařízení související s hygienickými službami90920000-2Zařízení související s hygienickými službami

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail10. 01. 2023 10:31Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail03. 02. 2022 13:14Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail04. 03. 2021 15:15Uveřejnění účastníků
Detail04. 03. 2021 15:15Uveřejnění výsledku
Detail26. 01. 2021 11:05Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.