Pořízení Informačního systému elektronická evidence soudních sporů (IS EESS)

Základní informace


Název zadávacího postupu

Pořízení Informačního systému elektronická evidence soudních sporů (IS EESS)

Systémové číslo NEN

N006/21/V00004564

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2021-007411

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00004564

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

01. 03. 2021 10:43

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

28. 05. 2021 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Tomáš

Příjmení

Milec

E-mail

verejne.zakazky@mfcr.cz

Telefon 1

+420 257042502

Fax

+420 257042788

Předmět


Popis předmětu

Předmětem Veřejné zakázky je: a) provedení díla spočívajícího v návrhu, vývoji, dodávce a implementaci informačního systému elektronické evidence soudních sporů (dále jen „IS EESS“), včetně prvotní analýzy stávajícího prostředí Zadavatele, systémové integrace, datové migrace, testování, úprav systému, dokumentace k systému, školení a poskytnutí potřebných uživatelských a vlastnických práv a souvisejících služeb (dále jen „Dílo“), b) provedení změn Díla před jeho dokončením v rozsahu až 100 člověkodnů, c) poskytování služeb správy a údržby (servisních služeb) IS EESS a d) poskytování služeb rozvoje IS EESS, limit počtu člověkodnů za služby rozvoje je stanoven na 50 člověkodnů ročně, s možností převést nevyčerpané množství těchto člověkodnů do následujícího kalendářního roku. Předmět plnění je podrobně popsán v Návrhu smlouvy, který je Přílohou č. 1 ZD, zejména v článku III. Předmět smlouvy. Předmětem této veřejné zakázky není dodávka hardware. Implementace informačního systému elektronické evidence soudních sporů bude provedena na hardware, který zajistí Zadavatel na vlastní náklady. Specifikace hardwarové infrastruktury je uvedena v Příloze č. 1.6 ZD - Služby infrastruktury a je pro dodavatele závazná.

Kód z číselníku NIPEZ

72000000-5

Název z číselníku NIPEZ

Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

72000000-5

Název z číselníku CPV

Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailSlužby související s programovým vybavením72260000-5Služby programového vybavení
DetailVývoj databázového programového vybavení72212610-8Vývoj databázového programového vybavení
DetailInformační systémy48810000-9Informační systémy
DetailSlužby informačních technologií72222300-0Služby informačních technologií
DetailPoskytování programového vybavení72268000-1Dodávka programového vybavení
DetailSystémová podpora72253200-5Systémová podpora
DetailPodpora programového vybavení72261000-2Podpora programového vybavení
DetailImplementace programového vybavení72263000-6Implementace programového vybavení
DetailInformační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora72000000-5Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
DetailAnalýza systémů a programovací služby72240000-9Analýza systémů a programovací služby

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha
CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail31. 03. 2023 14:16Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail29. 11. 2022 09:41Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail11. 10. 2021 12:37Uveřejnění písemné zprávy
Detail05. 10. 2021 10:22Uveřejnění účastníků
Detail05. 10. 2021 10:21Uveřejnění výsledku
Detail21. 05. 2021 16:15Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail19. 05. 2021 16:00Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail19. 05. 2021 15:59Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail19. 05. 2021 15:56Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail29. 04. 2021 11:56Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace

Evidence uveřejnění ve VVZ


26. 02. 2021 16:3101. 03. 2021 02:07F2021-007411Oznámení o zahájení zadávacího řízení