Vytvoření Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH2) a zajištění dalších služeb

Základní informace


Název zadávacího postupu

Vytvoření Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH2) a zajištění dalších služeb

Systémové číslo NEN

N006/21/V00004950

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2021-008991

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00004950

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

65 710 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

15. 03. 2021 02:14

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

14. 05. 2021 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Kateřina

Příjmení

Hochová

E-mail

Katerina.Hochova@mzp.cz

Telefon 1

+420 267122386

Fax

+420 267126386

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je především: • Dodávka a nasazení komplexního informačního systému pro oblast odpadového hospodářství, obalů a výrobků s ukončenou životností s názvem „Informační systém odpadového hospodářství verze 2“ (dále též „ISOH2“ či „Dílo“); • Zajištění vybraných provozních služeb; • Zajištění rozvoje Díla; • Přesun Díla (na základě požadavku Zadavatele, a to i opakovaného).

Kód z číselníku NIPEZ

48810000-9

Název z číselníku NIPEZ

Informační systémy

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

48810000-9

Název z číselníku CPV

Informační systémy

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele, a pokud to povaha plnění umožňuje a není-li to v rozporu s požadavky zadavatele, může vybraný dodavatel poskytovat plnění i prostřednictvím vzdáleného přístupu (off-site).

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailImplementace programového vybavení72263000-6Implementace programového vybavení
DetailProgramování aplikačního programového vybavení72212000-4Programování aplikačního programového vybavení
DetailBalíky programů a informační systémy48000000-8Balíky programů a informační systémy
DetailSystémové a podpůrné služby72250000-2Systémové a podpůrné služby
DetailPodpora programového vybavení72261000-2Podpora programového vybavení
DetailVývoj programového vybavení na zakázku72230000-6Vývoj programového vybavení na zakázku
DetailInformační systémy zaměřené na životního prostředí90714100-6Informační systémy zaměřené na životního prostředí
DetailInformační systémy48810000-9Informační systémy
DetailVývoj programového vybavení na zakázku72230000-6Vývoj programového vybavení na zakázku

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidenční číslo v TED

2021/S 053-132726

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail21. 03. 2023 10:14Došlo k uveřejnění dokumentu Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2022.
Detail21. 03. 2023 10:12Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail31. 03. 2022 17:48Došlo k uveřejnění dokumentu Výše skutečně uhrazené ceny - 21.pdf.
Detail31. 03. 2022 17:47Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail17. 09. 2021 02:16Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail13. 09. 2021 12:42Uveřejnění účastníků
Detail13. 09. 2021 12:42Uveřejnění výsledku
Detail13. 09. 2021 12:42Uveřejnění písemné zprávy
Detail13. 09. 2021 12:36Uveřejnění účastníků
Detail13. 09. 2021 12:36Uveřejnění výsledku

Evidence uveřejnění ve VVZ


14. 09. 2021 08:1917. 09. 2021 02:05F2021-033400Oznámení o výsledku zadávacího řízení
29. 04. 2021 12:1303. 05. 2021 02:42F2021-015493Oprava
19. 04. 2021 21:4622. 04. 2021 02:14F2021-013650Oprava
16. 04. 2021 21:2419. 04. 2021 02:36F2021-013372Oprava
26. 03. 2021 18:1529. 03. 2021 02:19F2021-010631Oprava
19. 03. 2021 20:4322. 03. 2021 02:18F2021-009824Oprava
12. 03. 2021 13:0115. 03. 2021 02:09F2021-008991Oznámení o zahájení zadávacího řízení