Výkon technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora BOZP při realizaci akce OP Kladno – rekonstrukce obvodového pláště budovy

Základní informace


Název zadávacího postupu

Výkon technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora BOZP při realizaci akce OP Kladno – rekonstrukce obvodového pláště budovy

Systémové číslo NEN

N006/21/V00005143

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00005143

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

04. 03. 2021 15:54

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

22. 03. 2021 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Jitka

Příjmení

Šimicová

E-mail

Jitka.Simicova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776833

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění zakázky je zajištění odborného technického dozoru a provedení výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci stavby, a to rekonstrukce obvodového pláště budovy OP Kladno, náměstí 17. listopadu, č.p. 2840, podle projektové dokumentace. Výkon TDS zahrnuje průběžný dozor nad realizací stavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací, včetně kontroly správnosti a úplnosti vykazovaných prací ve vztahu k čerpání finančních prostředků. Výkon koordinátora BOZP zahrnuje výkon koordinátora v rámci přípravy a realizace stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

Kód z číselníku NIPEZ

71315400-3

Název z číselníku NIPEZ

Stavební kontrola

Hlavní místo plnění

Středočeský kraj

Kód z číselníku CPV

71315400-3

Název z číselníku CPV

Stavební kontrola

Textové pole pro popis místa plnění

Budova č. p. 2840, stojící na pozemku parc. č. 1/1, ulice náměstí 17. listopadu, k. ú. Kladno, obec Kladno

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební kontrola71315400-3Stavební dozor
DetailSlužby v oblasti bezpečnosti a zdraví (BOZP)71317200-5Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví

Místo plnění


CZ020Středočeský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail10. 05. 2021 11:47Uveřejnění účastníků
Detail10. 05. 2021 11:47Uveřejnění výsledku
Detail26. 03. 2021 11:17Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail19. 03. 2021 16:03Uveřejnění písemné zprávy
Detail04. 03. 2021 15:54Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.