Detail

Základní informace


Úřední název

SYNER, s.r.o.

IČO

48292516

DIČ

CZ48292516

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Obec

Liberec

Část obce

Liberec IV-Perštýn

Ulice

Dr. Milady Horákové

Číslo popisné

580

Číslo orientační

7

PSČ

46001

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

314 074 414,00

Nabídková cena bez DPH

268 782 710,61

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne