Detail

Základní informace


Úřední název

Zlínstav a.s.

IČO

28315669

DIČ

CZ28315669

Právní forma

Akciová společnost

Obec

Zlín

Část obce

Zlín

Ulice

Bartošova

Číslo popisné

5532

PSČ

76001

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

273 666 599,90

Nabídková cena bez DPH

234 851 935,48

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne