Detail

Základní informace


Úřední název

PKS stavby a.s.

IČO

46980059

Právní forma

Akciová společnost

Obec

Žďár nad Sázavou

Část obce

Žďár nad Sázavou 1

Ulice

Brněnská

Číslo popisné

126

Číslo orientační

38

PSČ

59101

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

304 986 026,04

Nabídková cena bez DPH

261 170 029,14

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne