Detail

Základní informace


Úřední název

Beskydská stavební, a.s.

IČO

28618891

DIČ

CZ28618891

Právní forma

Akciová společnost

Obec

Třinec

Část obce

Staré Město

Ulice

Frýdecká

Číslo popisné

225

PSČ

73961

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

272 166 266,00

Nabídková cena bez DPH

233 077 000,00

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne