Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice

Základní informace


Název zadávacího postupu

Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice

Systémové číslo NEN

N006/21/V00007387

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2021-009949

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00007387

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

291 216 891,68

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

25. 03. 2021 17:22

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

07. 09. 2021 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jan

Příjmení

Galář

E-mail

galar@mt-legal.com

Telefon 1

+420 596629503

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávající dvoupodlažní budovy a provedení nové 6ti podlažní přístavby k této budově. Ve dvou nadzemních podlažích budou umístěny pobytové místnosti domova pro seniory, v dalších podlažích budou pobytové místnosti pro domov se zvláštním režimem. Součástí stavby jsou navazující inženýrské objekty (přeložky a přípojky inženýrských sítí), rekonstrukce energocentra, realizace parkoviště, zpevněných ploch a parkové úpravy. Rozsah stavebních prací je zřetelný z projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Zadavatel předpokládá, že veřejná zakázka bude spolufinancována v rámci programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022“ vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace. Součástí předmětu veřejné zakázky není realizace interiéru podle návrhu interiéru obsaženého v projektové dokumentaci, která je součástí přílohy č. 2 zadávací dokumentace. Nabídka bude zpracována a oceněna podle výkazu výměr, který je součástí přílohy č. 2 zadávací dokumentace. Blíze viz ZD.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební práce45000000-7Stavební práce

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail09. 08. 2021 11:26Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail09. 08. 2021 11:23Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail31. 07. 2021 15:51Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail31. 07. 2021 15:44Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail23. 07. 2021 18:44Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail23. 07. 2021 18:40Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail14. 07. 2021 21:20Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail12. 07. 2021 18:44Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail12. 07. 2021 18:40Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail01. 07. 2021 22:41Uveřejnění změn na zadávacím postupu

Evidence uveřejnění ve VVZ


22. 03. 2021 00:0025. 03. 2021 00:00F2021-009949Oznámení o zahájení zadávacího řízení