ÚP ÚL - Oprava vchodových dveří (výměnou) na administrativní budově ÚZSVM OOP Louny

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚP ÚL - Oprava vchodových dveří (výměnou) na administrativní budově ÚZSVM OOP Louny

Systémové číslo NEN

N006/21/V00007544

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00007544

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

100 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

28. 04. 2021 12:05

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

19. 05. 2021 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zlata

Příjmení

Medáčková

E-mail

Zlata.Medackova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 416921412

Předmět


Popis předmětu

1. Předmět plnění a předpokládaná hodnota veřejné zakázky: - výroba dveří a rámu na míru (dělené, 1 křídlo se zarážkami, 1 křídlo po odemčení průchozí, dle stávajícího členění a funkčnosti) - demontáž stávajících dveří včetně rámu, odvoz a likvidace odpadu - úprava otvoru, montáž rámu a nových dveří, drobné zednické opravy a začištění otvoru - dodávka a montáž kování, bezpečnostního zámku + min. 10 klíčů - oprava (výměna) poškozené stříšky nad vchodovými dveřmi Parametry: - materiál dveří hliník, prosklené, barvy bílé - bezpečností třída dveří min. RC2 ve smyslu ČSN EN 1627 až ČSN EN 1630; třída bude doložena buď certifikátem výrobce, anebo čestným prohlášením výrobce o splnění bezpečností třídy dveří - min. 3. bezpečnostní třída kování a zámků ve smyslu ČSN P ENV 1627 2. Místo plnění: ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, OOP Louny, Pod Nemocnicí 2381, Louny (administrativní budova č.p. 2381, stojící na parcele p. č. 1971/11 v katastrálním území Louny, obec Louny). 3. Doba plnění: Předpokládaná doba zahájení prací je červen 2021, ukončení plnění zakázky je srpen 2021, přičemž práce mohou probíhat i mimo pracovní dny. POZOR: Zadavatel upozorňuje uchazeče, že pro plnění veřejné zakázky a pro řádné zpracování nabídky je prohlídka místa nezbytná. Důvodem je zjištění technických podmínek pro zajištění díla (rozměry, usazení atd.). Zadavatel stanovil prohlídky místa plnění na adrese: ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Louny, Pod Nemocnicí 2381,Louny, na dny: 6. května 2021 v době od 09:00 do 11:00 hod hod. a 12. května 2021 od 13:00 do 15:00 hod.

Kód z číselníku NIPEZ

45421100-5

Název z číselníku NIPEZ

Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

45421100-5

Název z číselníku CPV

Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků

Textové pole pro popis místa plnění

ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, OOP Louny, Pod Nemocnicí 2381, Louny (administrativní budova č.p. 2381, stojící na parcele p. č. 1971/11 v katastrálním území Louny, obec Louny).

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
Detailinstalace dveřních rámů45421111-5Instalace dveřních rámů
DetailInstalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků45421100-5Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků
Detailinstalace dveří45421131-1Instalace dveří

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail30. 09. 2021 07:18Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail30. 09. 2021 07:17Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail28. 05. 2021 10:27Došlo k uveřejnění dokumentu rozhodnutí.
Detail28. 04. 2021 12:05Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.