Obec Petrovice u Karviné

Základní informace


Úřední název

Obec Petrovice u Karviné

IČO

00297585

DIČ

CZ00297585

Právní forma

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 596361052

WWW

http://petroviceuk.cz/

E-mail

podatelna@petroviceuk.cz

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Petrovice u Karviné

Část obce

Petrovice u Karviné

Číslo popisné

251

PSČ

73572

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ080

Hlavní předmět činnosti


Služby pro širokou veřejnost