Zpracování průkazu energetické náročnosti budov pro Územní pracoviště Střední Čechy 2021- 2024

Základní informace


Název zadávacího postupu

Zpracování průkazu energetické náročnosti budov pro Územní pracoviště Střední Čechy 2021- 2024

Systémové číslo NEN

N006/21/V00008723

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00008723

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

21. 04. 2021 11:26

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

07. 05. 2021 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Jitka

Příjmení

Šimicová

E-mail

Jitka.Simicova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776833

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění zakázky je zpracování a předání průkazu energetické náročnosti budov, které jsou podle zákona č. 219/2000 Sb., ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodaření Územního pracoviště Střední Čechy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, v rámci působnosti Územního pracoviště Střední Čechy, a to pro odbor Hospodaření s majetkem státu, odbor Hospodářsko správní, odbor Odloučené pracoviště Benešov, odbor Odloučené pracoviště Beroun, odbor Odloučené pracoviště Kladno, odbor Odloučené pracoviště Kolín, odbor Odloučené pracoviště Mladá Boleslav a odbor Odloučené pracoviště Příbram, vyhotoveného na základě objednávky zaslané zhotoviteli prostřednictvím datové schránky nebo poštou na doručovací adresu zhotovitele, když jejím přijetím dojde mezi objednatelem a zhotovitelem k uzavření Smlouvy o dílo dle § 2856 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Předané PEN budou dílčím plněním této zakázky a budou zpracovány podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, a podle platných prováděcích předpisů k tomuto zákonu. PEN budou ÚZSVM sloužit ke splnění povinnosti vlastníka budov podle § 7 a odst. 2. zákona č. 406/2000 Sb. Zpracování PEN bude příslušnými útvary ÚZSVM požadováno zpravidla na budovy, které jsou ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb. pro stát nepotřebné nebo dočasně nepotřebné nebo jsou evidovány v operativní evidenci dle ust. § 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb. a které ÚZSVM bude realizovat (prodávat anebo pronajímat). Zadavatel zdůrazňuje, že u většiny objektů není k dispozici ani částečná stavebně-technická dokumentace. Většinu potřebných skutečností si bude muset dodavatel zjistit a doměřit na místě. Rovněž bude zpracování PEN příslušnými útvary ÚZSVM požadováno na budovy, s nimiž je ÚZSVM jako organizační složka příslušný hospodařit podle ust. § 9 zákona č. 219/2000 Sb. a které potřebuje k plnění funkcí státu.

Kód z číselníku NIPEZ

71314300-5

Název z číselníku NIPEZ

Poradenství v oblasti efektivního využití energie

Hlavní místo plnění

Středočeský kraj

Kód z číselníku CPV

71314300-5

Název z číselníku CPV

Poradenství v oblasti efektivního využití energie

Textové pole pro popis místa plnění

ÚP SČ, Praha – Raš. nábř 390/42, Nymburk; Mcely OOP Benešov, Poštovní 2079 OOP Beroun – Pol. Vězňů 20, Rakovník OOP Kladno, nám. 17. listopadu 2840, OOP Kolín, Kar. nám. 45 OOP Ml. Boleslav, V. Klementa 467, OOP Příbram, nám. T.G.M. 1

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailPoradenství v oblasti energetické účinnosti71314300-5Poradenství v oblasti energetické účinnosti

Místo plnění


CZ020Středočeský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail27. 04. 2022 15:38Uveřejnění účastníků
Detail27. 04. 2022 15:38Uveřejnění výsledku
Detail10. 05. 2021 14:53Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail21. 04. 2021 11:26Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.