ÚP ÚL - úprava bezbariérového vstupu do prostor administrativního objektu OOP Liberec

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚP ÚL - úprava bezbariérového vstupu do prostor administrativního objektu OOP Liberec

Systémové číslo NEN

N006/21/V00011026

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00011026

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka zadaná na základě výjimky

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

1 223 709,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

07. 07. 2021 10:10

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

05. 08. 2021 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zlata

Příjmení

Medáčková

E-mail

Zlata.Medackova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 416921412

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních úprav v rozsahu potřebných pro úpravy bezbariérového vstupu do administrativního objektu OOP Liberec v souladu se zákonnými předpisy, tj. zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, bude provedeno dle projektové dokumentace, zpracované firmou ELL DESIGN s.r.o., Vrchovina 13, 509 01 Nová Paka, IČO: 029 40 906 a v provedení dalších úkonů potřebných pro splnění díla, vymezených dále ve Smlouvě. Předmětem díla je zejména zbourání zdi vč. dalších betonových (zděných prvků), úpravy terénu (vyrovnání, podklad, zpevnění), postavení (zdění, betonování) vzpěr, bloků, dlažba, zábradlí, osvětlení – nový bezbariérový přístup, odvodnění (kanály, napojení na svod dešťových vod), oplocení, nakládka, odvoz a likvidace suti.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky je pozemek p. č. 515 v k. ú. Liberec.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební práce45000000-7Stavební práce

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail13. 12. 2021 06:57Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail13. 12. 2021 07:01Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail13. 12. 2021 06:57Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail13. 12. 2021 06:50Uveřejnění účastníků
Detail13. 12. 2021 06:50Uveřejnění výsledku
Detail13. 12. 2021 06:54Uveřejnění písemné zprávy
Detail26. 11. 2021 07:30Uveřejnění účastníků
Detail26. 11. 2021 07:30Uveřejnění výsledku
Detail26. 11. 2021 07:17Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail26. 11. 2021 07:15Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.