Testování úrovně gramotností žáků ZŠ a SŠ - Část 1 - Podpora učitelů v rozvoji čtenářské gramotnosti

Základní informace


Název zadávacího postupu

Testování úrovně gramotností žáků ZŠ a SŠ - Část 1 - Podpora učitelů v rozvoji čtenářské gramotnosti

Systémové číslo NEN

N006/21/V00011508

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na Věstník NEN

10. 05. 2021 15:03

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

27. 05. 2021 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Elena

Příjmení

Peskova

E-mail

elena.zrebena@seznam.cz

Telefon 1

+420 724652040

Předmět


Popis předmětu

Předmět plnění veřejné zakázky se bude skládat z následujících povinných aktivit: • Testování čtenářské gramotnosti (5x) • Úvodní workshop pro učitele češtiny o rozvíjení čtenářské gramotnosti • Průběžné workshopy (sdílení praxe (intervize) • Zpráva po vstupním testování (2x) • Zpráva po výstupním testování (3x) • Vyhodnocení projektu a závěrečná zpráva Přesný popis požadavků zadavatele na předmět plnění je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

80000000-4

Název z číselníku NIPEZ

Vzdělávání a školení

Hlavní místo plnění

Pardubický kraj

Kód z číselníku CPV

80000000-4

Název z číselníku CPV

Vzdělávání a školení

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailVzdělávání a školení80000000-4Vzdělávání a školení

Místo plnění


CZ053Pardubický kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail24. 09. 2021 13:57Uveřejnění poddodavatelů
Detail24. 09. 2021 13:50Uveřejnění účastníků
Detail24. 09. 2021 13:50Uveřejnění výsledku
Detail05. 08. 2021 14:27Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail10. 05. 2021 15:03Uveřejnění zadávacích podmínek