ÚPB OHSP - Provedení stavebně technického průzkumu budov ve skladovém areálu v Uherském Hradišti

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚPB OHSP - Provedení stavebně technického průzkumu budov ve skladovém areálu v Uherském Hradišti

Systémové číslo NEN

N006/21/V00012886

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00012886

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum zrušení ZP

15. 06. 2021 09:00

Datum uveřejnění ZP na profil

21. 05. 2021 13:59

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

15. 06. 2021 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jana

Příjmení

Opletalová

E-mail

Jana.Opletalova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 542163482

Předmět


Popis předmětu

Předmět plnění veřejné zakázky je podrobněji specifikován ve Smlouvě o dílo (Příloha č. 1 Výzvy).

Kód z číselníku NIPEZ

71000000-8

Název z číselníku NIPEZ

Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

71000000-8

Název z číselníku CPV

Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailArchitektonické, stavební, technické a inspekční služby71000000-8Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail18. 06. 2021 12:24Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail21. 05. 2021 13:59Uveřejnění zadávacích podmínek