Dodávka a podpora provozu Informačního systému vzdělávání v rozsahu budování jeho první etapy - eEdu-I

Základní informace


Název zadávacího postupu

Dodávka a podpora provozu Informačního systému vzdělávání v rozsahu budování jeho první etapy - eEdu-I

Systémové číslo NEN

N006/21/V00013836

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2021-019295

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00013836

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

31. 05. 2021 12:10

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

09. 07. 2021 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Lukáš

Příjmení

Kaluža

E-mail

lukas.kaluza@msmt.cz

Telefon 1

+420 234811320

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je: 1. Vytvoření (návrh, vývoj, dodávka a implementace) Informačního systému eEdu-I (dále také „Dílo“) a jeho uvedení do rutinního, tj. produkčního provozu (souborně také jako logická část plnění VZ „Vytvoření díla“). 2. Provozní podpora Díla po dobu 60 měsíců od předání a převzetí logické části plnění VZ Vytvoření díla (dále také „Provozní podpora díla“). 3. Rozvoj Díla v rozsahu maximálně 500 člověkodnů v průběhu poskytování Provozní podpory díla (dále také „Rozvoj díla“). Předmět veřejné zakázky je dále podrobně popsán v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Kód z číselníku NIPEZ

72230000-6

Název z číselníku NIPEZ

Vývoj programového vybavení na zakázku

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

72230000-6

Název z číselníku CPV

Vývoj programového vybavení na zakázku

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailVývoj programového vybavení na zakázku72230000-6Vývoj programového vybavení na zakázku

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail17. 03. 2023 14:56Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail15. 03. 2022 15:25Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail04. 01. 2022 09:38Uveřejnění účastníků
Detail04. 01. 2022 09:37Uveřejnění výsledku
Detail29. 06. 2021 12:47Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail22. 06. 2021 10:17Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail18. 06. 2021 15:00Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail15. 06. 2021 14:19Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail02. 06. 2021 09:03Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail31. 05. 2021 12:13Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


31. 05. 2021 02:00Oznámení o zahájení zadávacího řízení