Generální finanční ředitelství

Základní informace


Úřední název

Generální finanční ředitelství

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/gfrnen

IČO

72080043

DIČ

CZ72080043

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 296852222

WWW

http://www.financnisprava.cz

E-mail

Nikola.Kocandrlova@fs.mfcr.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Nové Město

Ulice

Lazarská

Číslo popisné

15

Číslo orientační

7

PSČ

11000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstfinanční správa