ÚP ÚL - "oprava střechy budovy ÚZSVM OP Chomutov, nám. T.G. Masaryka 1744"

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚP ÚL - "oprava střechy budovy ÚZSVM OP Chomutov, nám. T.G. Masaryka 1744"

Systémové číslo NEN

N006/21/V00017163

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00017163

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka zadaná na základě výjimky

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

20. 07. 2021 09:40

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

12. 08. 2021 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zlata

Příjmení

Medáčková

E-mail

Zlata.Medackova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 416921412

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění VZ je výměna okapových žlabů, dešťových svodů vč. souvisejících klempířských prvků a nový nátěr plechové krytiny střechy administrativní budovy ÚZSVM OP Chomutov. Akce bude zahrnovat: • zajištění zařízení staveniště (lešení, plošina – plošinu nelze využít ve dvorním traktu, vč. zajištění povolení a úhrady za zábor plochy), • demontáž stávajících klempířských prvků (lemování okapu, starých žlabů a svodů vč. sběrných kotlíků, kolen k napojení na svody a výstupků z fasády budovy kolem římsy) vč. jejich likvidaci na řízené skládce (do 10 km) vč. poplatku za skládku, • demontáž plechové krytiny v šířce pro výměnu oplechování okapové hrany střech po celé délce fasád i nástavby a její opětovnou montáž. Znovu nepoužitelné šablony budou nahrazeny novými šablonami vč. nového nátěru., • dodání a montáž nových klempířských prvků a kompletního odvodu dešťových vod ze střechy v provedení z plechu s oboustranným PVC povlakem ve stávajícím odstínu fasády budovy. Součástí bude ponechání stávajících háků, jejich očištění a nátěr (případná výměna pro max. 25 ks)., • provedení nového nátěru celé plochy střechy (očištění od usazenin, rzi a nátěru, chemické odmaštění celé plochy, provedení 1* základního a 2* syntetického nátěru – odstín cihlově červená), • kontrolu zaústění svodů do veřejné dešťové kanalizace vč. ověření průtoku u nevyhovujících zaústění. V případě nutné výměny lapačů střešních splavenin uvedení povrchu chodníku do původního stavu., • průběžné a závěrečné úklidové práce, včetně odvozu vzniklého odpadu a jeho ekologické likvidace. Podrobný popis akce je uveden v samostatné příloze „Souhrnný technický popis“ vč. přiložené fotodokumentace (soubor „FOTO 4x A4 k STP“). Zadavatel požaduje na veškeré části díla záruku v délce min. 48 měsíců. dále viz výzva a přílohy

Kód z číselníku NIPEZ

45260000-7

Název z číselníku NIPEZ

Střešní práce a jiné specializované stavební práce

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

45260000-7

Název z číselníku CPV

Střešní práce a jiné specializované stavební práce

Textové pole pro popis místa plnění

ČR – ÚZSVM, OP Chomutov, nám. T. G. Masaryka 1744, Chomutov – administrativní budova č. p. 1744, která je součástí pozemku p. č. 3044, v katastrálním území Chomutov I, obec Chomutov. Nemovitosti jsou ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodaři

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStřešní práce a jiné specializované stavební práce45260000-7Střešní práce a jiné specializované stavební práce

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail26. 11. 2021 07:12Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail26. 11. 2021 07:13Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail26. 11. 2021 07:12Uveřejnění účastníků
Detail26. 11. 2021 07:11Uveřejnění výsledku
Detail26. 11. 2021 06:42Uveřejnění účastníků
Detail26. 11. 2021 06:42Uveřejnění výsledku
Detail25. 11. 2021 20:22Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail19. 09. 2021 11:49Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail20. 07. 2021 09:40Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.