ÚP ÚL - výkon TDS nad prováděním stavby a výkon funkce koordinátora BOZP pro akci Rekonstrukce střechy admin.objektu OOP Liberec

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚP ÚL - výkon TDS nad prováděním stavby a výkon funkce koordinátora BOZP pro akci Rekonstrukce střechy admin.objektu OOP Liberec

Systémové číslo NEN

N006/21/V00017164

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00017164

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

330 578,51

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

15. 09. 2021 12:30

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

14. 10. 2021 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zlata

Příjmení

Medáčková

E-mail

Zlata.Medackova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 416921412

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby (TDS) a výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (koordinátor BOZP) při realizaci investiční akce „Rekonstrukce střechy administrativního objektu OOP Liberec“ podle projektové dokumentace zpracované společností Aragon Ell, s. r. o., v rozsahu daném smlouvou o dílo. Stavební část akce zahrnuje rekonstrukci 4 segmentů střechy (bez zásahu do nosných konstrukcí) včetně rekonstrukce části půdního prostoru a jeho zateplení u administrativního objektu OOP Liberec, nám. Dr. Edvarda Beneše 585/26, stojícího na pozemku p. č. 525 v katastrálním území a obci Liberec. Předpokládaná cena stavební části díla je 14.393.743 Kč vč. DPH. Podrobná specifikace výkonu TDS a koordinátora BOZP je uvedena v závazném návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 3). 2. Termín plnění Plnění této veřejné zakázky bude zahájeno po nabytí účinnosti smlouvy o dílo a to na základě písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění této zakázky. Předpokládaná délka stavby je 15 měsíců. Ukončení se předpokládá do 31. 5. 2023. Bližší podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 3). 3. Místo plnění Místem plnění této veřejné zakázky je budova sídla ÚZSVM Odloučeného pracoviště Liberec, nám. Dr. Edvarda Beneše 585/26, Liberec. dále viz výzva a přílohy

Kód z číselníku NIPEZ

71317200-5

Název z číselníku NIPEZ

Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví (BOZP)

Hlavní místo plnění

Liberecký kraj

Kód z číselníku CPV

71317200-5

Název z číselníku CPV

Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví (BOZP)

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění této veřejné zakázky je budova sídla ÚZSVM Odloučeného pracoviště Liberec, nám. Dr. Edvarda Beneše 585/26, Liberec.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební dozor71315400-3Stavební dozor
DetailSlužby v oblasti bezpečnosti a zdraví (BOZP)71317200-5Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví

Místo plnění


CZ051Liberecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail26. 11. 2021 06:23Uveřejnění účastníků
Detail26. 11. 2021 06:22Uveřejnění výsledku
Detail26. 11. 2021 06:17Uveřejnění účastníků
Detail26. 11. 2021 06:17Uveřejnění výsledku
Detail26. 11. 2021 05:55Uveřejnění účastníků
Detail26. 11. 2021 05:55Uveřejnění výsledku
Detail26. 10. 2021 13:08Uveřejnění účastníků
Detail26. 10. 2021 13:08Uveřejnění výsledku
Detail19. 10. 2021 08:53Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail19. 09. 2021 11:51Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.