2 BYTOVÉ DOMY – SUN NÁCHOD, KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Základní informace


Název zadávacího postupu

2 BYTOVÉ DOMY – SUN NÁCHOD, KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Systémové číslo NEN

N006/21/V00019972

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00019972

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum zrušení ZP

17. 08. 2021 09:30

Datum uveřejnění ZP na profil

06. 08. 2021 08:59

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

06. 08. 2021 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zuzana

Příjmení

Součková

E-mail

z.souckova@mestonachod.cz

Telefon 1

+420 491405246

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací s názvem „2 bytové domy – SUN Náchod, komunikace a zpevněné plochy“ v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací (dále jen ZD). Hlavním předmětem dokumentace je výstavba komunikace a zpevněných ploch u dvou přilehlých bytových domů. Součástí je točna autobusové linkové dopravy, zřizované jako náhrada za točnu zrušenou při výstavbě bytových domů. Komunikace je navržena jako obousměrná obytná zóna s prvky dopravního zklidnění, směrově souběžná se silnicí III/28526. Zakázka obsahuje tyto stavební objekty: IO 01 – Komunikace a zpevněné plochy _ pojezdné komunikace _ chodníky _ parkovací plochy IO 02 – Neobsaženo IO 03 – Venkovní kanalizace IO 04 – Sadové úpravy IO 05 – Venkovní elektro Součástí stavby není bod 4 PARKOVACÍ PLOCHY SOUKROMÉ 369,2 m2. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci, která byla vypracována v podrobnostech pro provedení stavby (viz příloha č. 6 této ZD) a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 7 této ZD).

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Královéhradecký kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební práce45000000-7Stavební práce

Místo plnění


CZ052Královéhradecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail17. 08. 2021 09:54Uveřejnění písemné zprávy
Detail17. 08. 2021 09:52Došlo k uveřejnění dokumentu Oznámení o zrušení VZ.pdf.
Detail06. 08. 2021 08:59Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.