Servis a údržba klimatizačních jednotek na pracovištích ÚP Hradec Králové

Základní informace


Název zadávacího postupu

Servis a údržba klimatizačních jednotek na pracovištích ÚP Hradec Králové

Systémové číslo NEN

N006/21/V00020456

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00020456

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

413 223,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

16. 08. 2021 11:43

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

07. 09. 2021 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Vladimíra

Příjmení

Máchová

E-mail

Vladimira.Machova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 495853205

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je zajištění pravidelného servisu (servisních prohlídek, kontrol těsnosti) klimatizačních zařízení a vzduchotechniky (dále jen „VZT“) umístěných na pracovištích Územního pracoviště Hradec Králové včetně splnění všech požadavků na provoz zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny, jak vyplývají tyto požadavky z platných právních předpisů. Dále předmětem plnění VZ je provádění oprav těchto klimatizačních zařízení a VZT včetně dodání náhradních dílů nebo provozního média za ceny dle ceníku platného v době plnění VZ a v případě originálních dílů za ceny nepřevyšující doporučené koncové ceny výrobce, nejvýše však za ceny obvyklé.

Kód z číselníku NIPEZ

50730000-1

Název z číselníku NIPEZ

Opravy a údržba skupin chladicích zařízení

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

50730000-1

Název z číselníku CPV

Opravy a údržba skupin chladicích zařízení

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailOpravy a údržba skupin chladících zařízení50730000-1Opravy a údržba skupin chladících zařízení

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail20. 09. 2021 14:38Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail16. 08. 2021 11:43Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.