Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Venkovní geologická expozice – jesenické krystalinikum

Základní informace


Název zadávacího postupu

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Venkovní geologická expozice – jesenické krystalinikum

Systémové číslo NEN

N006/21/V00020632

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00020632

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

09. 08. 2021 11:50

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

23. 08. 2021 15:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Libor

Příjmení

Lenža

E-mail

libor.lenza@astrovm.cz

Telefon 1

+420 571611928

Předmět


Popis předmětu

Realizace stavby s názvem : Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. – Venkovní geologická expozice – Jesenické krystalinikum. Předmětem díla bude vybudování pěších komunikací (mlatové chodníky) o celkové ploše 32 m2 a vybudování 13 kruhových ploch o průměru max. 140 cm pro umístění geologických vzorků. Dále zajištění a zabezpečení vnitroareálových inženýrských sítí pod staveništěm a položení chrániček pro budoucí sítě, jejich přesné zaměření a provedení odvodnění plochy pod pěšími komunikacemi. Součástí budou i kompletní terénní úpravy celého staveniště a vysetí trávy.

Kód z číselníku NIPEZ

45112000-5

Název z číselníku NIPEZ

Výkopové a zemní práce

Hlavní místo plnění

Zlínský kraj

Kód z číselníku CPV

45112000-5

Název z číselníku CPV

Výkopové a zemní práce

Textové pole pro popis místa plnění

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Vsetínská 941/78 757 01 Valašské Meziříčí

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební část - Venkovní geologická expozice – Jesenické krystalinikum45112000-5Výkopové a zemní práce

Místo plnění


CZ072Zlínský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail14. 09. 2021 14:11Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail14. 09. 2021 14:07Uveřejnění účastníků
Detail14. 09. 2021 14:07Uveřejnění výsledku
Detail09. 08. 2021 15:09Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail09. 08. 2021 15:06Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail09. 08. 2021 11:50Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.