Nákup notebooků a LCD monitorů

Základní informace


Název zadávacího postupu

Nákup notebooků a LCD monitorů

Systémové číslo NEN

N006/21/V00021052

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00021052

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

790 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

12. 08. 2021 16:14

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

23. 08. 2021 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Jiří

Příjmení

Mach

E-mail

mach@iir.cz

Telefon 1

+420 251108260

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je nákup 15 kusů notebooků a 20 kusů LCD monitorů dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.

Kód z číselníku NIPEZ

30000000-9

Název z číselníku NIPEZ

Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

30000000-9

Název z číselníku CPV

Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailNotebooky a LCD monitory30000000-9Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail01. 09. 2021 11:57Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail12. 08. 2021 16:14Uveřejnění zadávacích podmínek