Rámcová dohoda o oceňování nemovitého majetku v územní působnosti ÚP v hl. m. Praze

Základní informace


Název zadávacího postupu

Rámcová dohoda o oceňování nemovitého majetku v územní působnosti ÚP v hl. m. Praze

Systémové číslo NEN

N006/21/V00021150

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00021150

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

1 800 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

31. 08. 2021 12:53

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

16. 09. 2021 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Štěpán

Příjmení

Nedoma

E-mail

Stepan.Nedoma@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776553

Předmět


Popis předmětu

Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody minimálně se dvěma a nejvýše s deseti vybranými dodavateli, na jejímž základě budou zadávány jednotlivé dílčí zakázky na vypracování znaleckých posudků k ocenění nemovitého majetku spravovaného ÚP v hl. m. Praze. V návaznosti na toto výběrového řízení, resp. uzavřenou rámcovou dohodu, budou zadávány dílčí veřejné zakázky analogicky s postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody dle § 135 ZZVZ. Bližší specifikace předmětu VZ je uvedena ve Výzvě k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a jejích přílohách.

Kód z číselníku NIPEZ

71319000-7

Název z číselníku NIPEZ

Služby soudních znalců

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

71319000-7

Název z číselníku CPV

Služby soudních znalců

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailSlužby soudních znalců71319000-7Služby soudních znalců

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail11. 11. 2021 10:35Uveřejnění účastníků
Detail11. 11. 2021 10:35Uveřejnění výsledku
Detail11. 11. 2021 10:18Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail05. 10. 2021 07:31Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail10. 09. 2021 12:40Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail31. 08. 2021 12:53Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.