Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání

Základní informace


Název zadávacího postupu

Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání

Systémové číslo NEN

N006/21/V00021289

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ano

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00021289

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

572 530,10

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

08. 09. 2021 10:49

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

23. 09. 2021 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Petra

Příjmení

Čimerová

E-mail

p.cimerova@mestonachod.cz

Telefon 1

+420 491405277

Předmět


Popis předmětu

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nábytku, vybavení (drobné vybavení, mobiliář, učební pomůcky), IT vybavení a stavebnic v rámci projektu Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání, jehož předmětem je také provedení stavebních úprav stávajícího objektu bez čísla popisného nacházejícího se na pozemku p.č. st. 1262, katastrální území Náchod, v areálu Střediska volného času Déčko v Náchodě za účelem zřízení přírodovědecké a technické učebny a chovatelské stanice pro zájmové vzdělávání. Veřejná zakázka je dělena na 4 části, přičemž část 4. Stavebnice je zadávána postupem dle předpokládané hodnoty této části veřejné zakázky. Informace o předmětu plnění části 4. této veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci mají tedy pouze informativní charakter. Předpokládaná hodnota části 4. činí 111 505,80 Kč bez DPH.

Kód z číselníku NIPEZ

39100000-3

Název z číselníku NIPEZ

Nábytek

Hlavní místo plnění

Královéhradecký kraj

Kód z číselníku CPV

39100000-3

Název z číselníku CPV

Nábytek

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail02. 11. 2021 15:57Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail08. 09. 2021 10:49Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.